Opis Pikniku

REGULAMIN 

II EDYCJA ,,RODZINNY PIKNIK ROWEROWY 2017"

 

I. Cel rajdu

 

Zapraszamy na Rodzinny Piknik Rowerowy! 

Rodzinny Piknik Rowerowy to kolejna impreza organizowana przez Stowarzyszenie Młodzi Aktywni. Jak zwykle naszym celem jest świetna wspólna zabawa (tym razem mocno sportowa) oraz pomaganie - wciąż zbieramy pieniądze na chorego na mukowiscydozę Jacka Janiela (akcja Nie śpimy-Pomagamy!). 

Zapraszamy na krótką wycieczkę po Lędzinach i Bieruniu oraz rodzinny festyn na zakończenie. Startujemy w Lędzinach z parkingu przy kościele św. Anny, jedziemy na bieruński rynek i z powrotem do Lędzin na Plac Farski. Przygotowaliśmy krótką i bezpieczną trasę o dystansie 15 kilometrów, głównie polnymi ścieżkami. Na wycieczkę zapraszamy więc każdego: zaprawionych rowerzystów i absolutnych amatorów, silnych nastolatków i kilkuletnie dzieci z rodzicami. 

Wszystkich zainteresowanych rodzinnym rowerowaniem zapraszamy w niedzielę 24 września, a zapisać możecie się już teraz, poprzez stronę internetową rowerowyrajd.pl lub telefonicznie. Początek wspólnej zabawy w Lędzinach na parkingu przy kościele pw. św. Anny (zbiórka o 12:15, start wycieczki punktualnie o 13). Finałowy rodzinny festyn z kiełbaską i muzyką (nie tylko dla rowerzystów) odbędzie się w Lędzinach na Placu Farskim.

 

II. Organizator

 

Organizatorem Rodzinnego Pikniku Rowerowego jest Stowarzyszenie Młodzi Aktywni                              

  • Adres: Lędziny, ul. Lędzińska 88  tel. 505891657
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rowerowyrajd.pl
  • Kierownik rajdu: Marcin Majer
  • Pomysłodawca: Marek Bromboszcz

 

III. Partnerzy

  • Urząd Miasta Lędziny
  • Urząd Miasta Bieruń
  • Ruch Autonomii Śląska

 

IV. Termin rajdu

 

Rajd odbędzie się 24 września 2017 roku (niedziela).

 

V. Trasa rajdu

 

Trasa rajdu przebiega od ul. Księdza Henryka Głucha w kierunku Bierunia, polnymi ścieżkami, tuż obok Górki Klemensowej i dalej aż do ul. Lędzińskiej, kolejnie ul. Wylotową w Bieruniu na Rynek, gdzie uczestnicy będą przywitani przez Burmistrza Miasta Bieruń, otrzymają wodę i po krótkiej przerwie udadzą się ul. Wylotową, kolejno pod DK 44 i dalej ul. Lędzińską w kierunku Lędzin, odwiedzą Górkę Klemensową a później w dół przez rondo do Placu Farskiego. Nawierzchnia drogi: głównie polne i leśne ścieżki oraz częściowo asfalt.

 

VI. Przebieg rajdu

 

1. Zbiórka uczestników rajdu:

– godz. 12:15 parking przy kościele św. Anny w Lędzinach

2. Start rajdu:

- godz. 13:00

 

3. Postój: 

– godz. 13.35-14:00

Rynek Bieruń, przyjęcie przez Burmistrza Miasta Bieruń

 

4. Meta rajdu:                                

-godz. 14:45

5. Zabawa i konkursy                               

-godz. 14.45-16.30                                     

-losowanie nagród wśród uczestników rajdu.

-zmagania „rodzinek”

-konkursy i zabawy dla wszystkich                    

-kiełbaska i napój dla wszystkich uczestników                                                     

-występ zespołu muzycznego

 

5. Zakończenie rajdu:

– godz. 16.30-17.00

Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu.

 

 

VII. Organizacja rajdu

 

1. Rajd ma charakter otwarty. 

2. W rajdzie planuje się udział ok. 100-200os.

3. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.

4. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.

5. Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych. 

6. Grupie towarzyszy osoba posiadająca uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy.

7. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną. 

8. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

 

VIII. Warunki uczestnictwa

 

1. Uczestnictwo w rajdzie jest płatne. Całość zysku z rajdu przeznaczona jest na cel charytatywny. Przeszczep płuc chorego na mukowiscydozę Jacka Janiel w ramach akcji ,,Nie Śpimy-Pomagamy”. Uczestnik w zamian za wpłacone pieniądze otrzymuje koszulkę rajdu oraz kiełbaskę wraz z napojem na zakończenie imprezy. Zapisy trwają do odwołania!

Wysokość wpisowego:

dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia - 25 zł

dzieci w wieku 7-16 lat - 10 zł

dzieci poniżej 7 roku życia – gratis (RÓWNIEŻ NALEŻY JE ZAPISAĆ W CELU OTRZYMANIA KOSZULKI)                                

Wpisowe wpłacone powinno być najpóźniej do 24.09.2017r. na konto Stowarzyszenia Młodzi Aktywni: 70 2490 0005 0000 4530 8670 0623

2. W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.

3. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.

4. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

5. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową.

6. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.

7. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje.

8. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.

9. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.

10. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.

11. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

 

IX. Obowiązki uczestników rajdu

 

1. Przestrzeganie regulamin rajdu.

2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika grupy oraz poleceń wydawanych przez służby porządkowe.

3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

4. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10. roku życia).

5. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. X.

6. Posiadanie sprawnego technicznie roweru. 

7. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia. 

8. Stosowanie się do zakazów:

1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

2) używania otwartego ognia, 

3) poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,

4) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,

5) wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.

9. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.

10. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu: 

1) zabrania na rajd telefonu komórkowego,

2) używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,

3) zabrania na rajd aparatu fotograficznego.

 

X. Zasady poruszania się na trasie rajdu

 

1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za PILOTEM, w rzędzie.

3. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach-5m.                                               4. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów. 

5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.

7. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu

8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. 

 

XI. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

 

1. Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu przez służby porządkowe.

3. Zapewnienie gorącego posiłku na mecie rajdu.

4. Organizacja konkursów z nagrodami dla uczestników rajdu.                                                                          

5. Koszulka rajdu dla każdego uczestnika.

 

XII. Konkursy i nagrody

 

Wśród uczestników rajdu, którzy dojadą do mety rozegrane zostaną różnego rodzaju konkurencje indywidualne oraz grupowe z nagrodami.

 

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.

2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.

5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział. 

7. Uczestnicy rajdu nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora z tytułu szkód, strat itp.

8. Uczestnictwo w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

9. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

10. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.

12. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

13. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu. 

14. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu. 

16. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony. 

 

Regulamin Kontakt